Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 30 tháng 09 năm 2020


Trung tâm ngoại ngữ - tin học Huế ICP

Giám đốc:
Địa chỉ: 25C Lê Hồng Phong, thành phố Huế Số điện thoại: 0906424989
Email: Fax:
Quyết định thành lập số: 440/QĐ-SGSĐT ngày 03/05/2013
Quyết định cấp phép hoạt động số: 703/QĐ-SGDĐT ngày 04/12/2013
Quyết định công nhận Giám đốc số: ngày  (Quyết định hết hiệu lực)
Quyết định công nhận Phó Giám đốc số: ngày  (Quyết định hết hiệu lực)

Hiện không có tin nào trong năm

«- Quay lại danh sách