Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 15 tháng 12 năm 2019


Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học Huế ICP

Giám đốc:
Địa chỉ: 25C Lê Hồng Phong, TP. Huế Số điện thoại: 0906424989
Email: Fax:
Quyết định thành lập số: 440/QĐ-SGSĐT ngày 03/05/2013
Quyết định cấp phép hoạt động số: 703/QĐ-SGDĐT ngày 04/12/2013

Hiện không có tin nào trong năm

«- Quay lại danh sách