Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 21 tháng 04 năm 2019


Tin tức

Hội thảo, tập huấn giáo dục lí tưởng cách cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh
Sáng ngày 11/11/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức hội thảo, tập huấn trực tuyến công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo ...