Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng  đường đi cho những người khác "

Ngày 20 tháng 09 năm 2020


Tin tức

Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 cấp Tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế
Nhằm đánh giá kết quả công tác giáo dục Tiểu học trong năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm cho năm học mới, sáng ngày 17 ...