Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 20 tháng 04 năm 2018


Tin tức

Hội nghị tập huấn công tác truyền thông giáo dục chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên và phòng chống HIV/AIDS năm học 2017 – 2018
Sáng ngày 30/11/2017, tại hội trường Sở, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế, Chi cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh ...