Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 21 tháng 04 năm 2019


Tin tức

Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 cấp Tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế.
Nhằm đánh giá kết quả công tác giáo dục Tiểu học trong năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm cho năm học mới, sáng ngày 22 ...