Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 24 tháng 06 năm 2018


Tin tức

Vòng thi thứ nhất: Trình bày nội dung đề tài tại gian hàng
Buổi thi đầu tiên của cuộc thi khoa học – kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2014 – 2015 của tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra từ 9h00 ...