Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 21 tháng 01 năm 2017


Tin tức

Thông báo kết quả sơ duyệt của hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo mở rộng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2014
1. Vào lúc 14 giờ 00 ngày 13/3/2014, tại phòng họp 1 Sở Giáo dục và Đào tạo; Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo mở rộng xét tặng danh hiệu ...