Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 28 tháng 03 năm 2017


Tin tức

Trường tiểu học Lê Lợi, TP Huế tổ chức “Ngày Hội văn hóa dân gian” năm học 2012-2013
Hòa chung với khí thế cả nước đang nô nức chào đón 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM , 38 năm ngày Huế hoàn toàn giải phóng, tiếp tục ...