Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Tin tức

Khai mạc “Cúp Bóng đá Cộng đồng tại Việt Nam lần thứ 3, năm 2015" (Cúp FFAV 2015)
Phát huy thành công của Cúp Bóng đá cộng đồng tại Việt Nam 2013 và 2014, chiều tối ngày 02/6/2015, tại Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh Thừa ...