Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 19 tháng 10 năm 2017


Tin tức

Giới thiệu chức danh và chữ ký của Ông Đặng Phước Mỹ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế
Căn cứ Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bổ nhiệm ông Đặng ...