Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 19 tháng 06 năm 2018


Tin tức

Tập huấn dạy thí điểm chữ viết Cơ-Tu cho giáo viên tiểu học huyện Nam Đông và A Lưới
Thực hiện hợp tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế với tổ chức FARO AS (Na-Uy) về Dự án “Thí điểm phát triển ngôn ngữ ...