Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 30 tháng 04 năm 2017


Tin tức

Tổ chức hội thi thiết bị tự làm đồ dùng dạy học – đồ chơi về giáo dục ATGT cho học sinh mầm non, tiểu học
Giáo dục An toàn giao thông là một trong những nội dung quan trọng và thiết thực đối với trường học nói chung và ngành học Mầm non, tiểu ...