Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 24 tháng 02 năm 2018


Tin tức

Chương trình Cuộc thi KH-KT học sinh Trung học năm 2014
Ngày 6 tháng 8 năm 2013 Sở GD-ĐT có công văn số 1544/SGDĐT-GDTrH về việc Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT cấp ...