Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 19 tháng 02 năm 2019


Tin tức

Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất
Trong không khí cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 ...