Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 26 tháng 05 năm 2017


Tin tức

Chung tay tổ chức các trường học và cộng đồng an toàn hơn với khả năng thích ứng cao hơn
Với hơn 70% dân số phải chịu rủi ro thảm họa thiên tai, Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các tác ...