Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 19 tháng 02 năm 2019


Tin tức

Thông báo kết quả sơ duyệt của Hội đồng cấp Tỉnh xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2014
1. Sau khi có kết quả tổng hợp ý kiến thăm dò dư luận về nhà giáo Nguyễn Ly Na – Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế ...