Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 31 tháng 03 năm 2017


Tin tức

Tác nghiệp của tổ tư vấn giáo viên thực hiện thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học bằng nhận xét
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ trong thời gian qua tổ tư vấn giáo viên thực hiện đánh giá học sinh bằng nhận xét của Sở đã về các ...