Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 24 tháng 02 năm 2018


Tin tức

Tạm hoãn Lễ Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh lần thứ VII
Tại thông báo số 3, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế đã có kế hoạch tổ chức Lễ Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp ...