Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 20 tháng 04 năm 2018


Tin tức

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện chương trình GDMN mới
Sáng ngày 31/12/ 2013, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tổng kết 04 năm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non mới (GDMN). Đến ...