Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng  đường đi cho những người khác "

Ngày 21 tháng 01 năm 2017


Tin tức

Kết quả vòng thi chung khảo – Năm đề tài được chọn tham dự cuộc thi khoa học – kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm 2013 Quốc gia tại Hà Nội
Vững vàng, tự tin và đầy say mê, nhiệt tình là những gì mà các thí sinh tham gia vòng thi chung kết - tác giả của 07 đề tài được tuyển chọn ...