Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 20 tháng 04 năm 2018


Tin tức

Tạm hoãn Lễ Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh lần thứ VII
Tại thông báo số 3, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế đã có kế hoạch tổ chức Lễ Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp ...