Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 24 tháng 10 năm 2019


Tin tức

Phân công nhiệm vụ và cơ chế làm việc của Ban giám đốc Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế
1. Đồng chí: Phạm Văn Hùng - Giám đốc Sở - Phụ trách chung các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo toàn ngành.- Trực tiếp phụ trách các mặt công ...