Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được  "

Ngày 21 tháng 01 năm 2017


Tin tức

Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế kiểm tra kỹ thuật phổ cập GDMN 5 tuổi tại huyện Nam Đông
Ngày 25 tháng 2 năm 2013, tại huyện Nam Đông Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành kiểm tra kỹ thuật phổ cập giáo dục ...