Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 24 tháng 02 năm 2018


Tin tức

Lễ Phát thưởng cho học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT và học sinh đạt huy chương trong cuộc thi Tiếng Anh trên Internet cấp Quốc gia
Chiều nay, ngày 25/6/2014, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế đã tổ chức Lễ Phát thưởng cho học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tốt ...