Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 19 tháng 02 năm 2019


Tin tức

Vòng chung khảo cuộc thi khoa học - kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm 2013
Hôm nay, sáng mồng 1 tháng 3 năm 2013, tại Hội trường của Trung tâm Giáo dục năng khiếu Văn thể mỹ đã diễn ra vòng chung khảo cuộc thi Khoa ...