Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 27 tháng 09 năm 2020


Tin tức

Hội nghị sơ kết công tác kiểm định chất lượng giáo dục
Thực hiện nhiệm vụ khảo thí và KĐCL năm học 2013-2014, để đánh giá kết quả thực hiện công tác KĐCLGD năm 2013 và đề ra phương hướng, ...