Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 27 tháng 06 năm 2019


Tin tức

Kết quả tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Tri Phương và lớp 10 trường THPT chuyên Quốc Học
Sở Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Tri Phương và lớp 10 trường THPT chuyên Quốc Học. ...

  • Giấy mời Hội nghị
    Thực hiện Chương trình công tác năm học 2013 - 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo ...