Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 19 tháng 02 năm 2019


Tin tức

Kiểm tra phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2013
Thực hiện công văn số 1787/SGD&ĐT ngày 11/9/2013 về việc kiểm tra hồ sơ PC GDTH ĐĐT năm 2013, từ ngày 29/10/2013 đoàn kiển tra phổ cập giáo dục ...