Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 31 tháng 03 năm 2017


Tin tức

Lớp học Xóa mù chữ ở thị trấn Thuận An
Trong không khí hưởng ứng phong trào thi đua dạy tốt – học tốt nhằm chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và giải phóng quê hương ...