Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 19 tháng 02 năm 2019


Tin tức

Kiểm tra công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 trường tiểu học An Hòa và tiểu học Ngự Bình - thành phố Huế
Nhằm thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế giai ...