Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 20 tháng 09 năm 2020


Tin tức

Kiểm tra hồ sơ phổ cập giáo dục tiểu học năm 2015
Thực hiện Quyết định số 2745/QĐ-SGD&ĐT ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác phổ ...