Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 19 tháng 01 năm 2018


Tin tức

Tập huấn bộ tài liệu “Giáo dục chăm sóc sức khỏe cá nhân và bảo vệ môi trường” cho cán bộ chuyên viên cấp tiểu học năm học 2015 – 2016
Thực hiện chương trình giáo dục chăm sóc sức khỏe cá nhân và bảo vệ môi trường cho học sinh cấp tiểu học, Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ ...