Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 23 tháng 10 năm 2019


Tin tức

Khai giảng khóa bồi dưỡng dạy các môn khoa học tự nhiên bằng Tiếng Anh cho giáo viên trường THPT chuyên Quốc Học-Huế
Nhằm đẩy mạnh việc triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 và Quyết định số 959/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 của Thủ Tướng Chính phủ về phê ...