Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 18 tháng 08 năm 2017


Tin tức

Tập huấn Giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật năm 2015
Thực hiện công văn số 60/CV-CTGDTrH ngày 24/4/2015 của Bộ GD-ĐT về việc tập huấn giáo dục hòa nhập HS khuyết tật THCS và THPT năm 2015, trong ...