Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 19 tháng 06 năm 2018


Tin tức

Nội dung ôn tập để kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức năm học 2015-2016
Để chuẩn bị tốt cho đợt kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2015-2016 theo kế hoạch, Sở Giáo ...