Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng  đường đi cho những người khác "

Ngày 26 tháng 05 năm 2017


Tin tức

Công tác làm thiết bị, đồ dùng, đồ chơi chuyên đề “phát triển vận động” cho các cháu mầm non
Cách đây 3 năm, cơ sở vật chất của ngành học mầm non còn thiếu nhiều, toàn tỉnh có khoảng 45% sân chơi có đồ chơi ngoài trời, trong đó ...