Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 30 tháng 10 năm 2020


Trung tâm ngoại ngữ Huemaster

Giám đốc:
Địa chỉ: 14 Nguyễn Văn Cừ; 245 Bùi Thị Xuân, thành phố Huế Số điện thoại: 0945315335
Email: ngoainguhuemaster@gmail.com Fax:
Quyết định thành lập số: 410/QĐ-SGDĐT ngày 03/11/2013
Quyết định cấp phép hoạt động số: 989/QĐ-SGDĐT ngày 05/07/2013
Quyết định công nhận Giám đốc số: ngày  (Quyết định hết hiệu lực)
Quyết định công nhận Phó Giám đốc số: ngày  (Quyết định hết hiệu lực)

Hiện không có tin nào trong năm

«- Quay lại danh sách