Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 22 tháng 09 năm 2020


Tin tức & sự kiện

Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu ngành giáo dục cấp học mầm non

Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu ngành giáo dục cấp học mầm non

Nhằm nâng cao kỹ năng cập nhật thông tin, số liệu trên phần mềm cơ sở dữ liệu ngành giáo dục (CSDL) theo quy định tại Thông tư số 26/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống CSDL ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, ngày 21 tháng 9 năm 2020 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kỹ năng cập nhật, khai thác và báo cáo số liệu trên CSDL ngành đối với cấp học mầm non cho chuyên viên và cán bộ quản lý phụ trách CSDL ngành tại địa phương.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1Nguồn tin từ đơn vị

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/7/1989 và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016. Xem thêm