Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 27 tháng 09 năm 2020


Tin tức & sự kiện

Toàn Ngành Giáo dục ra quân Tổng vệ sinh khắc phục hậu quả của cơn bão số 5

Toàn Ngành Giáo dục ra quân Tổng vệ sinh khắc phục hậu quả của cơn bão số 5

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tổng vệ sinh khắc phục hậu quả của cơn bão số 5, cùng với sự chỉ đạo các trường học, cơ quan tổ chức lao động, vệ sinh, chỉnh trang cây xanh trường học, sáng ngày 27/9/2020, Ban Giám đốc Sở cùng tập thể cán bộ, nhân viên Văn phòng Sở GD&ĐT đã tổ chức tổng vệ sinh cơ quan Sở từ trong khuôn viên đến các trục đường quanh khu vực Sở đóng.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1Nguồn tin từ đơn vị

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/7/1989 và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016. Xem thêm