Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Ngày 18 tháng 02 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 14:56 24/11/2017  

Công bố Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 18/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2148/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo Quyết định này, bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo gồm có 21 TTHC mới ban hành, 13 TTHC được sửa đổi, bổ sung và 6 TTHC được hủy bỏ thuộc lĩnh vực Giáo dục Đào tạo.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các tổ chức, đơn vị và cá nhân đến giao dịch giải quyết các TTHC của Sở Giáo dục và Đào tạo, phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đề nghị các cơ quan chức năng tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2645/QĐ-UBND ngày 8/11/2017 về việc đưa tất cả các TTHC được thực hiện tiếp nhận theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Như vậy, tính đến thời điểm này Sở Giáo dục và Đào tạo đã có 63 TTHC  được thực hiện tiếp nhận theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền  giải quyết của Sở thuộc 3 lĩnh vực: Giáo dục Đào tạo; Quy chế thi, tuyển sinh và Hệ thống văn bằng chứng chỉ

(Chi tiết Quyết định và các Phụ lục xem tại file đính kèm)./.

Võ Văn Châu, Văn phòng Sở

Tải file

Chưa có bình luận nào cho bài viếtCác tin khác