Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 20 tháng 08 năm 2018


Tin tức

Cập nhật lúc : 11:36 05/06/2018  

Hoàn chỉnh hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II, năm 2018

Căn cứ Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II năm 2018;

Tiếp theo Công văn số 1003/SGD&ĐT-TCCB ngày 08/5/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quy trình lập hồ sơ minh chứng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kế hoạch nộp hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II như sau:

 

Nội dung chi tiết trong file đính kèm.

Tải file 1 Tải file 2

Chưa có bình luận nào cho bài viết này