Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 24 tháng 01 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 15:11 11/11/2013  

Hội nghị Tổng kết năm học 2012-2013 giáo dục chuyên nghiệp

Nhiệm vụ năm học 2012-2013 giáo dục chuyên nghiệp đã được triển khai và tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của Bộ và của Sở Giáo dục và Đào tạo; cho đến thời điểm này, nhiệm vụ năm học 2012-2013 giáo dục chuyên nghiệp Thừa Thiên Huế đã cơ bản hoàn thành ở các nhà trường, các cơ sở đào tạo đã và đang tiếp cận để bước vào thực hiện nhiệm vụ năm học mới, năm học 2013-2014 theo hướng dẫn của Bộ.

Ngày 8/11/2013, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2012-2013 và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 giáo dục chuyên nghiệp nhằm đánh giá lại những việc đã làm được và chưa làm được của bậc học giáo dục chuyên nghiệp trong năm học vừa qua để tiếp tục phát huy những việc đã làm tốt, có kết quả tích cực, đồng thời điều chỉnh, bổ sung những hoạt động còn khó khăn và chưa có hiệu quả..

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở chủ quản và các ngành cấp tỉnh có liên quan; đại diện các phòng, ban của Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường trung cấp chuyên nghiệp, các cơ sở có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tiến sĩ Phạn Văn Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị Tổng kết năm học 2012-2013 giáo dục chuyên nghiệp lần nầy, các cơ sở đào tạo đã tham gia nhiều ý kiến cụ thể, giáo dục chuyên nghiệp Thừa Thiên Huế trong năm học 2012-2013 vừa qua đã đạt được nhiều thành tựu nhất là việc quảng bá về nguồn lực nhà trường, về đổi mới công tác đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo Chiến lược phát triển giáo dục và Chiến lược phát triển dạy nghề đã được phê duyệt, về tăng cường và bổ sung các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên và CBQL phục vụ cho việc đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ở từng đơn vị đào tạo, công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo, đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, tổ chức thực hiện "3 công khai", công tác thanh kiểm tra, cải cách thủ tục hành chính và chế độ báo cáo thống kê, báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên, tổ chức thực hiện các cuộc vận động và các chủ trương của ngành trong chỉ đạo, quản lý đối giáo dục trung cấp chuyên nghiệp, tổ chức đào tạo theo nhu cầu xã hội, hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế của từng cơ sở đào tạo.

Tuy vậy, giáo dục chuyên nghiệp tỉnh nhà vẫn còn đang gặp rất nghiều khó khăn: trong năm học 2012-2013 cũng như đầu năm học 2013-2014, tỉ lệ tuyển sinh vào các cơ sở có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh thấp, nhiều ngành trung cấp chuyên nghiệp ở một số đơn vị không có hồ sơ đăng ký dự tuyển, nhiều cơ sở đào tạo cho đến nay vẫn chưa tổ chức tuyển sinh được trung cấp chuyên nghiệp như CĐN Nguyễn Tri Phương, ĐHDL Phú Xuân, có cơ sở đào tạo hầu như thuê mướn toàn bộ cơ sở vật chất ngoài khuôn viên nhà trường để tổ chức đào tạo, thiết bị dạy học ở một vài đơn vị và ở một số ngành đào tạo còn quá thiếu thốn, lạc hậu, thư viện nhà trường còn quá nghèo nàn thậm chí có cơ sở đào tạo còn ỷ lại vào tài liệu trên internet và thư viện điện tử của các đơn vị đào tạo khác; đội ngũ giảng viên thiếu ổn định nhất là bộ phận giáo viên thỉnh giảng, một số các cơ sở đào tạo chưa thực sự quan tâm đến quá trình tự kiểm tra, thanh tra, công tác thanh kiểm tra chưa trở thành hoạt động thường xuyên ở các nhà trường, việc tổ chức liên kết đào tạo của Trung tâm GDTX tỉnh cũng như của một số các cơ sở đào tạo trên địa bàn với Đại học Huế, một cơ sở có truyền thống và thương hiệu đào tạo còn quá khiêm tốn; tình hình và kết quả tuyển sinh vào mỗi đầu năm học, việc liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo khác, việc tổ chức thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cuối khóa ở các cơ sở đào tạo chưa có thông tin và báo cáo cho Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định; việc định hướng đào tạo lao động theo nhu cầu xã hội chưa thực sự rõ nét, việc tổ chức các hoạt động theo chủ đề để triển khai các cuộc vận động lớn của ngành ở một số ít cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn vẫn còn nặng về hình thức, chưa được duy trì thường xuyên và liên tục trong cả năm học.

Kết luận Hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Văn Hùng đã khái quát tình hình phát triển giáo dục trên địa bàn tỉnh nhà, đề cập đến những kết quả đã đạt được trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo nói chung và với giáo dục chuyên nghiệp nói riêng. Đặc biệt đồng chí Giám đốc Sở đã lưu ý đến những vấn đề mà các trường trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn phải tiếp tục quan tâm và nghiên cứu việc tổ chức thực hiện: trong năm học 2012-2013, các trường trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn đã có rất nhiều cố gắng để tiếp tục phát triển loại hình trung cấp chuyên nghiệp. Tuy nhiên, trung cấp chuyên nghiệp vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn nhất là trong việc tuyển sinh và duy trí số lượng học sinh cho đến cuối khóa học ở cả hệ thống đào tạo công lập cũng như ngoài công lập.

Nguyên nhân chủ yếu là: số lượng thí sinh được tuyển vào đại học ngày càng nhiều trong khi dân số giảm cả về mặt cơ học, trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh, nơi thu nhận nguồn lao động được đào tạo trung cấp chuyên nghiệp vào làm việc, phải giải thể; đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên nghiệp ít có cơ hội tuyển dụng khi tốt nghiệp ra trường và khó liên thông lên bậc học trên; vấn đề sử dụng lao động qua đào tạo, nhất là với trình độ trung cấp chuyên nghiệp, chưa thực sự được xã hội quan tâm; một số ngành đào tạo cùng tồn tại ở nhiều cơ sở đào tạo và tâm lý xã hội đang thiên về việc được đào tạo đại học. Tìm được các giải pháp để khắc phục được những tồn tại đó, giáo dục chuyên nghiệp Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục có được những vận hội và thời cơ mới.

 

Với những nỗ lực và cố gắng của các trường trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn, sự quan tâm và chỉ đạo của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, của các ngành chủ quản, giáo dục chuyên nghiệp tỉnh nhà trong năm học tới, năm học 2013-2014, chắc chắn sẽ thu được những thành tựu và có được những kết quả mà ngành và địa phương đang mong đợi.

Lê Trường Oa, P.GDTX&CN

Chưa có bình luận nào cho bài viếtCác tin khác