Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 01 tháng 11 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 11:28 10/05/2017  

Hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2017-2018

Sở GD&ĐT hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2017-2018 như sau:

A. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TUYỂN SINH


1. Công tác tuyển sinh phải bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng, công khai dân chủ, đúng theo Quy chế và các văn bản hướng dẫn về tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT và UBND Tỉnh.

 

2. Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, các đơn vị hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đăng ký dự tuyển để đảm bảo tuyển đúng, tuyển đủ số lượng theo phân vùng tuyển sinh quy định.

 

3. Các đơn vị chấp hành nghiêm túc quy trình và quy định về tuyển sinh theo chỉ đạo của Bộ và Sở GD&ĐT.

 

Nội chi tiết trong file đính kèm

Tải file 1 Tải file 2

Chưa có bình luận nào cho bài viếtCác tin khác