Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 29 tháng 09 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 15:53 28/01/2019  

Kiểm tra kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018

Thầy giáo Đặng Phước Mỹ - PGĐ Phụ trách Sở GD&ĐT - Trưởng đoàn Kiểm tra phát biểu tại buổi khai mạc

Thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phổ cập giáo dục - xóa mù chữ (PCGD-XMC); Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD-XMC, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn Kiểm tra kết quả PCGD-XMC năm 2018.

Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra hồ sơ đề nghị công nhận PCGD-XMC của các huyện, thị xã và thành phố Huế, kiểm tra kết quả, số liệu trên hệ thống thông tin quản lý dữ liệu PCGD-XMC. Sau đó kiểm tra thực tế tại các huyện Phú Vang, Phong Điền và A Lưới để xác nhận tính trung thực của các số liệu ghi trên hồ sơ và trên hệ thống thông tin quản lý dữ liệu PCGD-XMC.

 

Theo đánh giá của Đoàn Kiểm tra, chất lượng và tỉ lệ đạt chuẩn PCGD-XMC của tỉnh được nâng lên một bước. Kết quả cụ thể:

Đối với xóa mù chữ: đạt chuẩn mức độ 1.

Đối với phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi: đạt chuẩn.

Đối với phổ cập giáo dục tiểu học: đạt chuẩn mức độ 3.

Đặc biệt, năm nay là năm đầu tiên tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2.

 

Để chất lượng PCGD-XMC tiếp tục được giữ vững và nâng lên trong những năm đến, ngành giáo dục và đào tạo cần được sự quan tâm vào cuộc hiệu quả hơn nữa của các ban, ngành, đoàn thể,... 

 

Kiểm tra hồ sơ của các huyện, thị xã và thành phố Huế

 

 

Nguyễn Văn Lưu, P.GDCN&GDTX

Chưa có bình luận nào cho bài viếtCác tin khác