Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 18 tháng 02 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 15:24 24/01/2017  

Lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14, năm 2017

Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”; Căn cứ Công văn số 3332/BGDĐT- TĐKT ngày 07/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017;

Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với các nhà giáo sau đây được Hội đồng cấp cơ sở đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú:

Nội dung chi tiết trong file đính kèm

 

Tải file

Chưa có bình luận nào cho bài viếtCác tin khác