Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 28 tháng 10 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 17:08 09/08/2018  

Ngành Giáo dục tổ chức học tập, bồi dưỡng chính trị hè năm 2018

Thực hiện Hướng dẫn số 41-HD/BTGTU ngày 13/6/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và nhiệm vụ năm học của Ngành, sáng ngày 03/8/2018, tại hội trường cơ quan, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018.

Tham dự lớp học có lãnh đạo Sở; toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các phòng, ban thuộc Sở; lãnh đạo và giáo viên, nhân viên các Trung tâm trực thuộc. Lớp học được tổ chức trong 02 ngày 03/8-04/8/2018 do đồng chí Nguyễn Thái Sơn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo bao gồm các chuyên đề:

 

- Những nội dung cơ bản và những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu và lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII.

 

- Tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh và của địa phương nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2018.

 

- Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên”.

 

- Những vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị và Nghị quyết Đại hội, Chương trình, Kế hoạch hành động của Đảng bộ địa phương, đơn vị.

 

- Các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo Kế hoạch của Bộ và của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

 Với tinh thần tiếp thu nghiêm túc những nội dung cơ bản của các chuyên đề bồi dưỡng, các thành viên tham gia lớp bồi dưỡng sẽ tổ chức viết bài thu hoạch để cũng cố những nội dung được tiếp cận; đồng thời, vận dụng những vấn đề cơ bản của các chuyên đề vào quá trình tham mưu, lãnh chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động có liên quan trong toàn Ngành nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả và vai trò quản lí nhà nước về giáo dục và đào tạo; tăng cường bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức cơ quan Sở, các cán bộ, giáo viên, nhân viên các Trung tâm trực thuộc Sở; góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm học mới.

 

Đ/c Nguyễn Thái Sơn, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo  các chuyên đề bồi dưỡng năm 2018

 

NGUT. TS. Phạm Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu khai mạc lớp học

Nguyễn Tuấn Ngọc, P. CTTT-CTHSSV

Chưa có bình luận nào cho bài viếtCác tin khác