Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 21 tháng 07 năm 2018


Nguồn tin từ đơn vị

Cập nhật lúc : 11:27 28/09/2017  

Hội nghị CC, VC Trường Tiểu học Hương Vân

Năm học 2017- 2018 là năm học thứ 6 thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, giáo dục tiểu học tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:


Tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh các cuộc vận động “Học tập và làm theo phong cách tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và tiếp tục “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.

 

Tập trung chỉ đạo quản lí, tổ chức việc dạy học theo chuẩn kiến thức và kĩ năng, đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường giáo dục đạo đức kĩ năng sống, duy trì củng cố và nâng cao chất lượng PCGDTHĐĐT, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Nâng cao chất lượng giáo dục và chất lượng mũi nhọn.

 

Để đánh giá lại tình hình thực hiện nhiệm vụ của năm học qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm học mới, đồng thời đóng góp ý kiến bổ sung cho phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 -2018, hôm nay Trường Tiểu học Hương Vân tổ chức hội nghị CC, VC đầu năm học.

 

Nguồn: Trường Tiểu học Hương Vân

Chưa có bình luận nào cho bài viết này