Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 19 tháng 09 năm 2019


Tin tức

Cập nhật lúc : 17:01 10/05/2013  

Thông báo môn thi thứ 3 tuyển sinh lớp 10 năm học 2013-2014

Căn cứ Quy chế tuyển sinh THCS và THPT ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; tiếp theo Công văn số 819/SGDĐT-KTKĐ ngày 27/4/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn tuyển sinh năm học 2013-2014, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo môn thi thứ 3 của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT công lập ở thành phố Huế như sau:

Môn thi: Môn thi thứ 3 là môn Vật lý.

Hình thức thi: Tự luận.

Thời gian làm bài: 60 phút

Theo đó, lịch thi cụ thể của 02 ngày 24 và 25/6/2013 như sau:

Ngày 24/6: Thí sinh dự thi hai môn Ngữ văn và Toán.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm

Tải file

Chưa có bình luận nào cho bài viết



Các tin khác