Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 19 tháng 06 năm 2018


Tin tức

Cập nhật lúc : 07:04 03/03/2017  

Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển dụng viên chức

Theo quy định tại Thông báo số 217/TB-SGD&ĐT ngày 07/02/2917 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2016-2017 về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để dự tuyển giáo viên trung học phổ thông "Có trình độ từ đại học trở lên, trong đó Tốt nghiệp đại học sư phạm hệ chính quy (có 04 hoặc 05 năm học liên tục ở bậc đại học) hoặc tốt nghiệp đại học hệ chính quy (có 04 hoặc 05 học năm liên tục ở bậc đại học) và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 2, chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển".

Tuy nhiên, trong quá trình thu nhận hồ sơ có trường hợp Tốt nghiệp đại học sư phạm hệ chính quy (có 4 hoặc 5 năm học liên tục ở bậc đại học) và tốt nghiệp đại học bằng thứ hai hệ sư phạm chính quy. Sau khi làm việc với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu các quy định, để đảm bảo quyền lợi cho người đăng ký dự xét tuyển, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nhận hồ sơ đối với người đăng ký xét tuyển có đủ điều kiện sau:

 

Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hệ chính quy (có 4 hoặc 5 năm học liên tục ở bậc đại học) và tốt nghiệp đại học bằng thứ hai hệ chính quy chuyên ngành sư phạm phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng; các điều kiện khác như đã thông báo.

 

Thời gian thu nhận hồ sơ cho đối tượng này đến hết ngày 10/3/2017./.

 

Tải file

Chưa có bình luận nào cho bài viết này