Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 18 tháng 02 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 07:29 31/10/2013  

Thông báo về việc phỏng vấn xét tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2013 - 2014

Căn cứ Kế hoạch số 1590/KH-SGD&ĐT-TCCB ngày 13/08/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2013-2014; Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kế hoạch phỏng vấn đối với những người đã nộp hồ sơ xin xét tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2013-2014 như sau:

I. Số lượng ứng viên được tham dự phỏng vấn: 102 người (có danh sách kèm theo).

II. Thời gian, địa điểm phỏng vấn:

- Thời gian: Ngày 17/11/2013.

- Địa điểm: Trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng, Huế

III. Thời gian, địa điểm tập trung làm thủ tục:

- Thời gian: 08 giờ ngày 05/11/2013.

- Địa điểm: Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo.

IV. Nội dung phỏng vấn:

1. Phần chung:

a. Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 năm 2009.

b. Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phần chuyên môn nghiệp vụ:

a. Đối với giáo viên và cán bộ TBTN: Ứng xử tình huống sư phạm.

b. Đối với cán bộ y tế: Nghiệp vụ y tế trường học.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm

Tải file 1 Tải file 2

Chưa có bình luận nào cho bài viếtCác tin khác