Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 27 tháng 01 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 07:15 02/01/2016  

Tuyển dụng viên chức các trường trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Năm học 2015 – 2016

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức các trường trung học phổ thông trực thuộc như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU


1. Thông qua tuyển dụng, nhằm tuyển dụng những viên chức có đầy đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực, chuyên môn nghiệp vụ theo quy định.

 

2. Việc tuyển dụng phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế, nhu cầu và vị trí việc làm của từng đơn vị.

 

3. Tổ chức tuyển dụng phải nghiêm túc, khách quan, dân chủ, công khai theo quy định hiện hành.

 

Nội dung chi tiết trong file đính kèm

Tải file 1 Tải file 2

Chưa có bình luận nào cho bài viếtCác tin khác