Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 17 tháng 09 năm 2019


Tin tức

Cập nhật lúc : 16:36 17/11/2014  

Tuyển dụng viên chức Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, năm học 2014 - 2015

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU


1. Thông qua tuyển dụng, nhằm tuyển dụng những viên chức có đầy đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực, chuyên môn nghiệp vụ theo quy định.


2. Việc tuyển dụng phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế, nhu cầu và vị trí việc làm của từng đơn vị.


3. Tổ chức tuyển dụng phải nghiêm túc, khách quan, dân chủ, công khai theo quy định hiện hành.


Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm

Tải file 1 Tải file 2

Chưa có bình luận nào cho bài viếtCác tin khác