Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 17 tháng 07 năm 2019


Tin tức & sự kiện

Kí kết Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dự phòng, cai nghiện ma túy đối với học sinh, sinh viên đến năm 2020

Kí kết Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dự phòng, cai nghiện ma túy đối với học sinh, sinh viên đến năm 2020

Chiều ngày 02/7/2019, tại hội trường Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã diễn ra Lễ kí kết Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dự phòng, cai nghiện ma túy đối với học sinh, sinh viên đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh và Đại học Huế.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1File 2Nguồn tin từ đơn vị

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/7/1989 và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016. Xem thêm