Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 24 tháng 05 năm 2017


Tin mới

Tổ chức Giải bơi học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở năm 2017

Tổ chức Giải bơi học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở năm 2017

Sáng ngày 20/5/2017, tại bể bơi Trường THPT chuyên Quốc Học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức khai mạc Giải bơi học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở cấp tỉnh năm 2017.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2File 3

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1Nguồn tin từ đơn vị

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/7/1989 và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016. Xem thêm