Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 01 tháng 11 năm 2020


Clip bài học lớp 12

Tiếng Anh lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Chuyên đề 3 - Ngữ pháp


Vật lý lớp 12: Ôn tập Chương VI: Lượng tử ánh sáng


Lịch sử lớp 12: Ôn tập lịch sử Việt Nam từ 1945 đến 1954 (tiết 2)


Hóa học lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Đại cương về kim loại (tiết 2)


Toán lớp 12: Ôn tập hình học (tiết 1)


Sinh học lớp 12: Ôn tập: Liên kết gen hoàn toàn (tiết 4)


Địa lý lớp 12: Chủ đề 2 - Ôn tập: Đất nước nhiều đồi núi


Tiếng Anh lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020 - Chuyên đề 2: Ngữ pháp


GDCD lớp 12: Ôn tập học kỳ II


Lịch sử lớp12: Ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954


Số dòng hiển thị 123456789101112131415161718192021222324252627  đến: Tổng: 261 dòng - Trang 27