Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 01 tháng 11 năm 2020


Clip bài học lớp 12

Vật lý lớp 12: Ôn tập chương V: Sóng ánh sáng (tiết 2)


Hóa học lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Đại cương về kim loại (tiết 1)


Toán lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Ứng dụng của Hàm số (tiết 1)


Sinh học lớp 12: Ôn tập: Liên kết gen hoàn toàn (tiết 3)


Địa lý lớp 12: Chủ đề 1: Ôn tập vị trí địa lý - Phạm vi lãnh thổ và biển đảo nước ta


Tiếng Anh lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020: Practice on pronunciation


Ngữ Văn lớp 12: Rèn kĩ năng làm bài môn ngữ văn Kì thi THPT phần đọc hiểu


Vật lý lớp 12: Ôn tập chương V: Sóng ánh sáng (tiết 1)


Lịch sử lớp 12: Ôn tập: Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1930-1945


Địa lý lớp 12: Vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long


Số dòng hiển thị 123456789101112131415161718192021222324252627  đến: Tổng: 261 dòng - Trang 27