Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 01 tháng 11 năm 2020


Clip bài học lớp 12

Sinh học lớp 12: Bài 45. Dòng năng lượng trong Hệ sinh thái và Hiệu suất sinh thái


Địa lý lớp 12: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế Đồng bằng sông Hồng


Tiếng Anh lớp 12 ( hệ 7 năm): International organizations (Language focus)


Hóa học lớp 12: CROM và hợp chất của CROM (tiết 1)


Toán lớp 12: Ôn tập chương III (tiết 2)


GDCD lớp 12: Ôn tập (tiết 1)


Lịch sử lớp 12: Ôn tập. LS Việt Nam từ 1945 đến 2000 (tiết 1)


Vật lý lớp 12: Chương 3. Hạt nhân nguyên tử - Bài 35. TC và cấu tạo hạt nhân


Ngữ văn lớp 12: Số phận con người (tiết 1)


Địa lý lớp 12: Vấn đề khai thác thế mạnh vùng trung du và miền núi bắc bộ


Số dòng hiển thị 123456789101112131415161718192021222324252627  đến: Tổng: 261 dòng - Trang 27