Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 01 tháng 11 năm 2020


Clip bài học lớp 12

GDCD lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020: Ôn tập kiến thức lớp 11 (bài 1,2)


Lịch sử lớp 12: Ôn tập TN THPT 2020: Kinh tế, KHKT của Liên Xô, Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản từ 1945 2000-T2


Vật lý lớp 12: Ôn tập thi TN THPT 2020: Mạch có R,L,C mắc nối tiếp-Công suất dòng điện xoay chiều


Toán học lớp 12: Ôn tập TN THPT 2020: Lũy thừa,Logarit,Phương trình-Bất phương trình mũ logarit (T3)


Hóa học lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020: Amin - Amino Axit và Protein (tiết 1)


Sinh học lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020: Tiến hóa (tiết 1)


Địa lý lớp 12: Ôn tập TN THPT 2020: Vấn đề khai thác thế mạnh ở trung du & miền núi Bắc bộ và Tây nguyên


Tiếng Anh lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020: Kỹ thuật làm bài đọc hiểu


Ngữ văn lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020: Hướng dẫn thực hành làm bài thi minh họa


Vật lý lớp 12: Ôn tập thi TN THPT 2020: Đại cương dòng điện xoay chiều - Các mạch điện xoay chiều


Số dòng hiển thị 123456789101112131415161718192021222324252627  đến: Tổng: 261 dòng - Trang 27