Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 01 tháng 11 năm 2020


Clip bài học lớp 12

Tiếng Anh lớp 12 (hệ 7 năm): The 22 seagames reading


Địa lý lớp 12: Vấn đề phát triển thương mại du lịch


Sinh học lớp 12: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái


Hóa học lớp 12: Hợp kim của sắt


Toán lớp 12: Ôn tập chương III (tiết 1)


GDCD lớp 12: Pháp luật với sự phát triển của bền vững của đất nước (tiết 2)


Ngữ văn lớp 12: Thuốc (Lỗ Tấn) (tiết 1)


Lịch sử lớp 12: Đất nước trên đường đổi mới 1986-2000


Vật lý lớp 12: Bài 32. Hiện tượng quang phát quang


Anh văn lớp 12 (hệ 7 năm): UNIT 13. The 22 sea games language focus


Số dòng hiển thị 123456789101112131415161718192021222324252627  đến: Tổng: 261 dòng - Trang 27