Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 01 tháng 11 năm 2020


Clip bài học lớp 12

Địa lý lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020: Vấn đề phát triển nông nghiệp


GDCD lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020: Tiết 4


Vật lý lớp 12: Ôn tập thi TN THPT 2020: Dao động cơ: Các loại dao động - Tổng hợp dao động (tiết 3)


Lịch sử lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020: Việt Nam từ năm 1954 đến 1975 (tiếp theo)


Hóa học lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020: Chủ đề Este - Lipit (tiết 3)


Toán lớp 12: Ôn tập thi TN THPT 2020: Lũy thừa, Logarit, Phương trình - Bất phương trình mũ logarit


Sinh học lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Quần thể tự phối


Tiếng Anh lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Chuyên đề 7: Ngữ pháp


Địa lý lớp 12: Ôn tập thi TN THPT: Việt Nam trên đường đổi mới, hội nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế


Ngữ văn lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Kiểu bài nghị luận về ý kiến bàn về văn học


Số dòng hiển thị 123456789101112131415161718192021222324252627  đến: Tổng: 261 dòng - Trang 27