Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 01 tháng 11 năm 2020


Clip bài học lớp 12

Lịch sử lớp 12: Ôn tập thi TN THPT 2020: Kinh tế, KHKT của Liên Xô, Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản từ 1945-2000 (tiết 1)


Hóa học lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020: Chủ đề Carbohidrat (tiết 3)


Toán lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020: Phương trình của mặt phẳng (tiết 2)


Tiếng Anh lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020: Chuyên đề 10: Đọc hiểu


Địa lý lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020: Chủ đề 10: Vấn đề phát triển một số ngành dịch vụ


GDCD lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020 (tiết 5)


Vật lý lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020: Sóng cơ và Sóng âm (tiết 2) Sóng dừng và sóng âm


Lịch sử lớp 12: Ôn tập THPT 2020: Phong trào GPDT các nước Á,Phi,Mĩ Latinh sau Chiến tranh TG thứ II


Hóa học lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020: Chủ đề: Carbohidrat (tiết 2)


Toán lớp 12: Ôn tập thi TN THPT 2020: Lũy thừa, Logarit, Phương trình, Bất PT mũ logarit (tiết 2)


Số dòng hiển thị 123456789101112131415161718192021222324252627  đến: Tổng: 261 dòng - Trang 27