Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 01 tháng 11 năm 2020


Clip bài học lớp 12

Tiếng Anh lớp 12 (hệ 7 năm): International organizations (Reading)


Địa lý lớp 12: Bài 35. Vấn đề phát triển kinh tế - Xã hội ở bắc trung bộ


Tiếng Anh lớp 12 (hệ 7 năm): Unit 9. Choosing a career (Reading)


Tiếng Anh lớp 12 (hệ 10 năm): Unit 9. Choosing a career (Grammar)


Hóa học lớp 12: Crom và hợp chất của Crom (tiết 2)


GDCD lớp 12: Ôn tập (tiết 2)


Toán lớp 12: Luyện tập. Phương trình mặt phẳng (tiết 5)


Lịch sử lớp 12: Ôn tập Lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 2000 (tiết 2)


Vật lý lớp 12: Năng lượng liên kết của hạt nhân - Phản ứng hạt nhân (tiết 1)


Ngữ văn lớp 12: Số phận con người (tiết 2)


Số dòng hiển thị 123456789101112131415161718192021222324252627  đến: Tổng: 261 dòng - Trang 27