Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 01 tháng 11 năm 2020


Clip bài học lớp 12

Vật lý lớp 12: Các loại quang phổ


Ngữ văn lớp 12: Rừng Xà Nu (tiết 2)


Địa lý lớp 12: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp


Sinh học lớp 12: Các đặc trưng cơ bản của quần thể (tiết 1)


Tiếng Anh lớp 12: Books language focus (hệ 7 năm)


Toán học lớp 12: Ứng dụng của tích phân (Tiết 1)


GDCD lớp 12: Công dân với các quyền dân chủ (tiết 1)


Hóa học lớp 12: Nhôm và các hợp chất của nhôm (tiết 1)


Lịch sử lớp 12: Nhân dân 2 miền trực tiếp chống đế quốc Mỹ xâm lược... 1965-1973 (tiết 1)


Vật lý lớp 12: Giao thoa ánh sáng


Số dòng hiển thị 123456789101112131415161718192021222324252627  đến: Tổng: 261 dòng - Trang 27