Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 01 tháng 11 năm 2020


Clip bài học lớp 12

Vật lý lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Chương 1: Dao động cơ - Con lắc đơn (tiết 2)


Lịch sử lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Việt Nam từ 1954 đến 1975 (tiếp theo)


Toán lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Hình học (tiết 3)


Hóa học lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Chủ đề: Este - Lipit (tiết 2)


Địa lý lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Chủ đề 6: Địa lý dân cư


Sinh học lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Quy luật di truyền


Tiếng Anh lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Chuyên đề 6: Từ vựng


GDCD lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (tiết 3)


Vật lý lớp 12: Ôn tập thi TN THPT năm 2020: Dao động cơ, Dao động điều hòa và Con lắc lò xo (tiết 1)


Lịch sử lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Lịch sử Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1965


Số dòng hiển thị 123456789101112131415161718192021222324252627  đến: Tổng: 261 dòng - Trang 27