Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 01 tháng 11 năm 2020


Clip bài học lớp 12

Vật lý lớp 12: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại


Sinh học lớp 12: Các đặc trưng cơ bản của quần thể (tiết 2)


Địa lý lớp 12: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp


Tiếng Anh lớp 12 (hệ 7 năm): Books reading


Tiếng Anh lớp 12 (Hệ 10 năm): Unit 7 Artificial Intelligence (Reading A.I. applications)


Tiếng Anh lớp 12 (Hệ 10 năm): Unit 7 Artificial Intelligence (Lesson 1 Language)


Hóa học lớp 12: Nhóm và hợp chất của nhôm (tiết 2)


GDCD lớp 12: Quyền dân chủ (tiết 2)


Toán lớp 12: Phương trình mặt phẳng (tiết 1)


Lịch sử lớp 12: Nhân dân 2 miền trực tiếp chống đế quốc Mỹ xâm lược... 1965-1973 (tiết 2)


Số dòng hiển thị 123456789101112131415161718192021222324252627  đến: Tổng: 261 dòng - Trang 27